Generalforsamlingen 2017

Den 22. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling. Referatet er lagt ind i mappen Dokumenter. Kontingentet blev fastsat til uændret 1000 kr. Det lykkedes denne gang at få valgt en fuldtallig bestyrelse.