Generalforsamling 13. marts 2018

Der afholdes GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 13. marts 2017 kl 19:30.

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding.

Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Indkomne forslag jf. vedtægter
  5. Budget ved kassereren
  6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  9. Eventuelt.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer

Tilmelding til Formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 /mail: formand@hoerhaven.dk senest 9. marts