Referat af generalforsamling den 13. 03. 18

Referatet af generalforsamlingen 2018 er lagt ind i mappen DOKUMENTER.

Bestyrelsen forsætter uændret.

Kontingentet er fastsat uændret til 1000,- kr.