Generalforsamling 19. marts 2019

Der afholdes GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 19. marts 2019 kl 19:30.

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding.

Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Indkomne forslag jf. vedtægter
  5. Budget ved kassereren
  6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  9. Eventuelt.

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen. Ingen vælges ind i bestyrelsen med mindre det er frivilligt.

Man deltager for 2 år, og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer.

Tilmelding til Formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 /mail: formand@hoerhaven.dk senest 15. marts