Generalforsamling

Der afholdes GENERALFORSAMLING

 

Onsdag den 22. marts 2017 kl 19:30.

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag jf. vedtægter
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer

Tilmelding til Formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 /mail: formand@hoerhaven.dk senest 10. marts

Invitation til generalforsamling 17. marts 2015 kl. 19:00

Bestyrelsen inviterer til Generalforsamling i Grundejerforeningen. Det foregår i Bramdrupdam Hallerne tirsdag d. 17. marts kl. 19:00.

Invitationer, regnskab og budget runddeles en af de nærmeste dage.

Tilmelding på formand@www.hoerhaven.dk

Vi håber på at se mange af jer til et par hyggelige timer med dialog om hvad der sker på vores vænger

Miljøstationer

Rundt omkring i vores område er der etableret flere miljøstationer. Disse betales over ejendomsskatten, men det betyder ikke at de vedligeholder sig selv. Der er nogle forpligtelser for grundejerne. Du kan se den samlede information omkring miljøstationerne i folderen fra kommunen ved at klikke her. Nedenfor er lidt uddrag omkring dine forpligtelser:

Tømning

Containerne tømmes af kommunen og tømningsintervallet fastsættes efter antal tilsluttede husstande samt behov.

Sortering og tømning

Det påhviler de tilsluttede husstande at sortere genbrugsmaterialerne korrekt.

Vedligeholdelse og renholdelse

Hvis stationen er placeret på privat- eller fællesareal, påhviler det de tilsluttede husstande i fællesskab at:

 • Renholde standplads og adgangsvej
 • Klippe nedhængende bevoksning på standplads og adgangsvej (der skal altid være 2 m frihøjde)
 • Rydde for sne om vinteren og gruse/salte adgangsvejen, når det er glat

Hvis stationen er placeret på et offentligt areal, påhviler det kommunen at foretage vedligeholdelse og renholdelse.

Miljøstationerne i vores område skal vedligeholdes af grundejerne. Gartnerne vedligeholder de omkringliggende områder.

Ny hjemmeside

Foreningen har fået ny hjemmeside. Formålet med hjemmesiden er at gøre generel information tilgængelig for både beboere i foreningens område, samt eksterne som har behov for information om foreningen. Det vil typisk være potentielle nye beboere, Kolding kommune samt ejendomsmæglere, som søger information i forbindelse med salg eller køb af bolig.

Spørgsmål som ikke findes besvaret via information på hjemmesiden kan rekvireres via kontaktsiden øverst i menuen.