Nye affaldscontainere

Man har nok bemærket, at der ved flere af vores affaldsstationer ligger sand og fliser. Kolding Kommune har besluttet, at der skal opstilles yderligere 2 containere inden 1. oktober. De to containere skal benyttes til plastik og metal. For at få plads til de to nye containere er det nødvendigt at udvide flisearealet. Bestyrelsen har bedt gartneren om at udføre flisearbejdet.

Miljøstationer

Rundt omkring i vores område er der etableret flere miljøstationer. Disse betales over ejendomsskatten, men det betyder ikke at de vedligeholder sig selv. Der er nogle forpligtelser for grundejerne. Du kan se den samlede information omkring miljøstationerne i folderen fra kommunen ved at klikke her. Nedenfor er lidt uddrag omkring dine forpligtelser:

Tømning

Containerne tømmes af kommunen og tømningsintervallet fastsættes efter antal tilsluttede husstande samt behov.

Sortering og tømning

Det påhviler de tilsluttede husstande at sortere genbrugsmaterialerne korrekt.

Vedligeholdelse og renholdelse

Hvis stationen er placeret på privat- eller fællesareal, påhviler det de tilsluttede husstande i fællesskab at:

  • Renholde standplads og adgangsvej
  • Klippe nedhængende bevoksning på standplads og adgangsvej (der skal altid være 2 m frihøjde)
  • Rydde for sne om vinteren og gruse/salte adgangsvejen, når det er glat

Hvis stationen er placeret på et offentligt areal, påhviler det kommunen at foretage vedligeholdelse og renholdelse.

Miljøstationerne i vores område skal vedligeholdes af grundejerne. Gartnerne vedligeholder de omkringliggende områder.

Ny hjemmeside

Foreningen har fået ny hjemmeside. Formålet med hjemmesiden er at gøre generel information tilgængelig for både beboere i foreningens område, samt eksterne som har behov for information om foreningen. Det vil typisk være potentielle nye beboere, Kolding kommune samt ejendomsmæglere, som søger information i forbindelse med salg eller køb af bolig.

Spørgsmål som ikke findes besvaret via information på hjemmesiden kan rekvireres via kontaktsiden øverst i menuen.