Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hørhaven

Hvornår

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag.
  • Forslag om ændring/afskaffelse af snerydning
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af to suppleanter
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer så mange som muligt til at dukke op og deltage i dagen. Ingen vælges ind i bestyrelsen med mindre det er frivilligt.

Man deltager for 2 år, og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer

Tilmelding til Formand Jens Aage Hansen tlf. 2028 3062 / mail: formanden@hoerhaven.dk senest 23. februar 2024