Bestyrelsen

Formand
Jens Aage Hansen, Septembervænget 26, mobil: 20 28 30 62,
mail: j.aage.hansen@gmail.com (Valgt 2020).

Næstformand / Gartnerkontakt
Erling Pedersen, Septembervænget 10, mobil: 30 48 01 53,
mail: erlingrp7@gmail.com (Valgt 2021)

Kasserer
Erik Pedersen, Septembervænget 36, mobil: 20 31 88 09,
mail: erik.helmuth.pedersen@mail.dk (Valgt 2021)

Bestyrelsesmedlem
Hans Klitgaard, Augustvænget 75, mobil: 51 51 96 83,
mail: hansklit@hotmail.com (Valgt 2020)

Bestyrelsesmedlem / Vintervedligeholdelse
Christian Vejsgaard, Augustvænget 21, mobil: 60 87 86 26
mail: cv@cvejsgaard.dk   (Valgt 2020)

Bestyrelse suppleanter
Claus Olsen, Septembervænget 29 (Valgt 2020)
Marianne Lomholt, Augustvænget 85 (Valgt 2020)

Revisorer
Keld Nielsen, Augustvænget 30
Birgitte Gejl, Septembervænget 8

Revisor suppleanter
Kim Kaibinger, Augustvænget 48