Bestyrelsen

Formand
Jens Aage Hansen, Septembervænget 26, mobil: 20 28 30 62,
mail: j.aage.hansen@gmail.com (Valgt 2020).

Næstformand / Gartnerkontakt
Erling Pedersen, Septembervænget 10, mobil: 30 48 01 53,
mail: erlingrp7@gmail.com (Valgt 2019)

Kasserer
Erik Pedersen, Septembervænget 36, mobil: 20 31 88 09,
mail: erik.helmuth.pedersen@mail.dk (Valgt 2019)

Bestyrelsesmedlem
Hans Klitgaard, Augustvænget 75, mobil: 51 51 96 83,
mail: hansklit@hotmail.com (Valgt 2020)

Bestyrelsesmedlem / Vintervedligeholdelse
Christian Vejsgaard, Augustvænget 21, mobil: 60 87 86 26
mail: cv@cvejsgaard.dk   (Valgt 2020)

Bestyrelse suppleanter
Eylem Arslan Kurt, Augustvænget 46 (Valgt 2019)
Claus Olsen, Septembervænget 29 (Valgt 2020)
Marianne Lomholt, Augustvænget 85 (Valgt 2020)

Revisorer
Keld Nielsen, Augustvænget 30
Birgitte Gejl, Septembervænget 8

Revisor suppleanter
Kim Kaibinger, Augustvænget 48