Bestyrelsen

Formand
Jens Aage Hansen, Septembervænget 26, mobil: 20 28 30 62,
mail: j.aage.hansen@gmail.com (Valgt 2022).

Næstformand / Gartnerkontakt
Erling Pedersen, Septembervænget 10, mobil: 30 48 01 53,
mail: erlingrp7@gmail.com (Valgt 2021)

Kasserer
Erik Pedersen, Septembervænget 36, mobil: 20 31 88 09,
mail: erik.helmuth.pedersen@mail.dk (Valgt 2021)

Bestyrelsesmedlem / Vintervedligeholdelse
Christian Vejsgaard, Augustvænget 21, mobil: 60 87 86 26
mail: cv@cvejsgaard.dk   (Valgt 2022)

Bestyrelsesmedlem
Hans Klitgaard, Augustvænget 75, mobil: 51 51 96 83,
mail: hansklit@hotmail.com (Valgt 2022)

Bestyrelse suppleanter
Claus Olsen, Septembervænget 29 (Valgt 2022)
Marianne Lomholt, Augustvænget 85 (Valgt 2021)
Majbrit Kaibinger, Augustvænget 48 (Valgt 2022)

Revisorer
Keld Nielsen, Augustvænget 30
Birgitte Gejl, Septembervænget 8

Revisor suppleanter
Kim Kaibinger, Augustvænget 48
Jeanette Heiberg,  Augustvænget 3