Bestyrelsen

Formand
Anne Kathrine Bak, Septembervænget 39, mobil 29 93 59 43
mail: annekathrine89@gmail.com  (Valgt 2024).

Næstformand
Hans Klitgaard, Augustvænget 75, mobil:  51 51 96 83,
mail: hansklit@hotmail.com (Valgt 2024)

Kasserer
Erik Pedersen, Septembervænget 36, mobil: 20 31 88 09,
mail: erik.helmuth.pedersen@mail.dk (Valgt 2023)

Bestyrelsesmedlem /Gartner
Erling Pedersen, Septembervænget 10, mobil: 30 48 01 53,
mail: erlingrp7@gmail.com (Valgt 2023)

Bestyrelsesmedlem / Vintervedligeholdelse
Claus Olsen, Septembervænget 29, mobil: 2047 4007
mail: ccoprivat@gmail.com   (Valgt 2024)

Bestyrelse suppleanter
Majbrit Kaibinger, Augustvænget 48 (Valgt 2024)
Niels Kammer (Valgt 2024)

Revisorer
Birgitte Gejl, Septembervænget 8
Keld Nielsen, Augustvænget 30

Revisor suppleanter
Kim Kaibinger,  Augustvænget 48
Daniel Dath, Septembervænget 42