Bestyrelsen

Formand
Jens Aage Hansen, Septembervænget 26, mobil: 20 28 30 62,
mail: j.aage.hansen@gmail.com (Valgt 2022).

Næstformand / Gartnerkontakt
Erling Pedersen, Septembervænget 10, mobil: 30 48 01 53,
mail: erlingrp7@gmail.com (Valgt 2023)

Kasserer
Erik Pedersen, Septembervænget 36, mobil: 20 31 88 09,
mail: erik.helmuth.pedersen@mail.dk (Valgt 2023)

Bestyrelsesmedlem / Vintervedligeholdelse
Christian Vejsgaard, Augustvænget 21, mobil: 60 87 86 26
mail: cv@cvejsgaard.dk   (Valgt 2022)

Bestyrelsesmedlem
Hans Klitgaard, Augustvænget 75, mobil:  51 96 83,
mail: hansklit@hotmail.com (Valgt 2022)

Bestyrelse suppleanter
Claus Olsen, Septembervænget 29 (Valgt 2022)
Majbrit Kaibinger, Augustvænget 48 (Valgt 2022)
Anne Katrine Bak, Septembervænget 39 (Valgt 2023)

Revisorer
Keld Nielsen, Augustvænget 30
Birgitte Gejl, Septembervænget 8

Revisor suppleanter
Kim Kaibinger, Augustvænget 48
Jeanette Heiberg,  Augustvænget 3