Bestyrelsen

Formand
Jens Aage Hansen, Septembervænget 26, mobil 20 28 30 62, mail: j.aage.hansen@gmail.com

Næstformand / Gartnerkontakt
Erling Pedersen, Septembervænget 10, mobil 30 48 01 53, mail: erlingrp7@gmail.com

Kasserer
Erik Pedersen, Septembervænget 36, mobil 20 31 88 09, mail: erik.helmuth.pedersen@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Hans Klitgaard, Augustvænget 75, mobil 51 51 96 83, mail: hansklit@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem /snerydning
Preben Johannesen, Septembervænget 8, mobil 27 51 33 01 pjo.bge@gmail.com

Bestyrelse suppleanter
Britta Christensen, Augustvænget 71
Engin Kurt, Augustvænget 46

Revisorer
Keld Nielsen, Augustvænget 30
Birgitte Gejl, Septembervænget 8

Revisor suppleanter
Gunner Jacobsen, Augustvænget 34
Kim Kaibinger, Augustvænget 48