Indkaldelse til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Hørhaven

Hvornår

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:30

Hvor

Aktivitetscenter TOFTEN
Kirkely 24, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
  a. Forslag om bede med sommerblomster på de grønne arealer.
  Begrundelse: Det ville både være godt for insekterne, og se flot ud.
  Anslået pris 6.000 – 10.000 kr. hvert andet år. Prisen afhænger af hvor mange blomsterbede, der oprettes.
  b. Fældning af to træer langs den nord/sydgående sti ved legepladsen.
  Begrundelse: De har gennem flere år været til stor gene for de omkringliggende huse.
  Anslået pris 20.000 kr.
  C. Afskaffelse af foreningens vintervedligeholdelse, der i stedet overdrages til den enkelte grundejer.
  Begrundelse: Med de mildere vintre er det blevet stadig vanskeligere at få firmaer interesseret i opgaven, medmindre grundejerforeningen tegner årsabonnementer. Sidste vinter lød billigste tilbud på 58.000 kr./år.
  Anslået besparelse 28.000 – 40.000 hvert år.
 5. Budget ved kassereren
 6. Fastsættelse af kontingent og bidrag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  a. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  b. Valg af en suppleant
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Vi opfordrer til at dukke op og deltage i dagen.

Man deltager for 2 år og arbejdet består af ca. 2-4 møder årligt, fordeling af arbejde omkring vedligehold af grønne områder, kontakt til kommunen, henvendelser fra mæglere, behandling af henvendelser fra grundejere, information til grundejere, samt diverse småopgaver. Vi er en velkørende forening, som er velkonsolideret.

Der bydes på et stykke brød samt drikkevarer

Tilmelding til formand Jens Aage Hansen tlf. 20283062 / mail: formanden@hoerhaven.dk senest fredag den 24. marts 2023.